Klánovický Mini Adventure 2021

zážitkový závod dvojic

7. ročník, pořádáno ve spolupráci a za finančního příspěvku hlavního města Praha a MČ Praha-Klánovice

5. 9. 2021

NEDĚLE

Praha - Klánovice

sportovní areál u ZŠ Klánovice

ujezd.net png.PNG
Tradiční partner

Startovné

 

Dospělí (za dvojici)

 • 700 Kč (350Kč / osoba) při online registraci do 31. července + platbě převodem

 • 800 Kč (400Kč / osoba) při online registraci do 4. září + platbě převodem

 • 900 Kč (550Kč / osoba) při registraci na místě nebo nezaplacené online registrace

Rodiče s dětmi: 

 • 300 Kč kategorie RD10 + RD15 při online registraci

 • 400 Kč při registraci na místě nebo nezaplacené online registrace.

 

účast možná po domluvě i pro Handbikery

Časový harmonogram

Od 8:30 registrace závodníků
9:45 uzavření registrace rodiče s dětmi a předzávodní vysvětlení pravidel
10:00 start prvních týmů rodičů s dětmi

10:45 ukončení registrace dospělí (muži, ženy, mix)

10:50 předzávodní vysvětlení pravidel

11:00 start prvních dospělých týmů

Cca 11:15 předpokládaný příjezd prvních týmů rodičů s dětmi

12:30 vyhlášení kategorií rodičů s dětmi

Cca 14:00 předpokládaný příjezd prvních dospělých dvojic

Cca 15:00   vypršení limitu posledního týmu a uzavření stanovišť
Cca 15:30   vyhlášení vítězů (dle spočítání výsledků)

O závodě

Důležité: Kapacita závodu omezena na 222 dvojic (Dohromady dospělé + dětské)

 

Zážitkový závod dvojic v Klánovickém lese a blízkém okolí, kdy v tříhodinovém limitu zdoláváte stanoviště, na kterých plníte různé úkoly a mezi stanovišti se přemisťujete na kole. Nejde o žádný extrémní závod, ale kombinaci jízdy na kole a plnění úkolů. Kontroly budou rozmístěny na lesních a polních cestách v prostoru Klánovického lesa.


Disciplíny se dozvíte až v průběhu závodu. V minulosti např.

 • řezání polena

 • koloběžky

 • kanoe, paddle board

 • orientační hra

 • logické úlohy a mnoooooho dalších super disciplín

Vybavení:

 • kolo (trasu zvládnete v klidu na trekovém) + helma

 • běžecké boty (doporučeno - zvládnete i v botech s kufry)

 • propiska/fixka

 • mapník (doporučeno - případně viz níže možnost zapůjčení)

 • mobilní telefon (na dvojici)

 

PRŮBĚH ZÁVODU

 • Přihlášené dvojice (dále tým) se na registraci dozví svůj startovní čas (každou minutu startují dva týmy)

 • Každý tým má na zdolání 3-hodinový limit (kategorie rodičů s dětmi pouze 1.5h). Za každou minutu nad limit se týmu odečítá 10 bodů (vyplatí se dorazit včas)

 • Těsně před startem dostane tým „skorekartu“ – legendu k mapě s popisem stanovišť, kontrol a jejich bodovým ohodnocením. Na té jsou vyznačená místa, která si na kontrolách a stanovištích procvaknou kleštičkami na znamení úspěšného splnění úkolu/nalezení místa. Na skorekartě je také uveden startovní čas týmu. 

 • NOVĚ DOSTANETE ZAPŮJČENÝ ČIP - tím si budete označovat postup na kontrolách a stanovištích (čip přiložíte k jednotce). Čip je pouze zapůjčený a je nutné ho vrátit ihned po dojezdu. Při ztrátě po Vás budeme vyžadovat 1000Kč (stejnou částku platíme časomíře za nevrácený čip). Z čipu se nahraje přesně váš postup jednotlivých kontrol a umožní mnohem rychlejší a přesnější vyhodnocení.

 • Za úspěšné absolvování první disciplíny v areálu obdrží tým mapu se zakreslenými kontrolami a stanovištěmi. Mezi nimi se smí přesouvat na kole, pouze po silnicích a lesních cestách, nikoliv volnou přírodou. Tým musí být po celou dobu na dohled – není možné, že trasu nebo její část absolvuje pouze jeden člen. Jste tým, podpořte se i v těžších chvilkách.

 • Stanoviště je místo, kde budete plnit úkol dle popis na skorekartě a instrukcí na místě. Jeho ohodnocení závisí na vzdálenosti a náročnosti, body získáte za úspěšné splnění úkolu. Bodování úkolů je v rozmezí 10 – 80 bodů. Úkoly budou od zábavných až po lehce adrenalinové. Vždy je však dbáno v první řadě na bezpečí závodníků.

 • Kontrolou je myšleno místo označené oranžovno-bílou orientační kontrolou. Neplníte zde žádné úkoly, za nalezení (+ označení čipu a procvaknutí do příslušného políčka na skorekartě) obdržíte 10 - 20 bodů

 • Pozor na dodržení časového limitu (3hod dospělí, 90min rodiče s dětmi) - za každou započatou minutu nad limit se odečítá 10 bodů

 • V každé kategorii vítězí tým s nejvíce body, při bodové shodě rozhoduje lepší čas

Kategorie

Pro starší 15 let

 • Muži

 • Ženy

 • Mixy

 • Handbike


Pro mladší 15 let (90min limit a pouze některé lehčí kontroly a stanoviště)

 • RD 10 (dítě do 10 let s doprovodem rodiče/dospělého)

 • RD 15 (dítě do 15 let s doprovodem rodiče/dospělého)

 

Vyhlašování vítězů

Vyhlašování: V každé kategorii jsou vyhlášeny první 3 týmy

Servis pro závodníky

 • Sprchy & Šatny

 • Free Wifi od Újezd.net

 • Program pro děti po celý den

 • Úschovna v průběhu celého dne (možnost uschovat i osobní věci, kola v omezeném množství)

 • Sportovní masáže od Palestry

 • Wapka na umytí kola

Půjčovna mapníků

Informace o této službě budou aktualizovány v předstihu před konáním závodu

Doprava

Doporučujeme využít komfortního vlakového spojení do Prahy-Klánovic - po Praze je možné vzít si kolo do vlaku zdarma (vlak jede každých 30 minut viz. jízdní řády)!

Autem - do navigace nastavte ulici V Soudním. ŽÁDÁME VŠECHNY, KTEŘÍ PŘIJEDOU AUTEM, ABY PŘI PARKOVÁNÍ DODRŽOVALI PLATNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ. Neparkujte prosím na soukromých pozemcích, na zákazu zastavení a jinde, kde se nemá. Využijte právě například ulici V Soudním či okolní ulice, ale vždy tak, abyste nemuseli při návratu řešit lísteček za oknem s pokutou.

Podmínky účasti

 1. Závod se koná za plného silničního provozu, proto je nutné dodržovat jeho pravidla.

 2. Závodník musí mít po celou dobu cyklistické části na hlavě cyklistickou přilbu a řádně připevněné startovní číslo.

 3. Závodník musí dodržet stanovené podjezdy pod železniční tratí a nadjezdy silnic-vyznačeno v mapě.

 4. Každý se účastní na vlastní nebezpečí a přihlášením se zavazuje respektovat pravidla závodu

 5. závodníci mladší 18 let mohou startovat pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce.

 6. Je zakázáno pohybovat se mimo vyznačené cesty a jakkoliv ničit přírodu či rušit zvěř. Važme si krásné přírody, ve které závodíme. Akce se koná na území, které spravuje státní podnik Lesy České republiky, jsou to i Vaše lesy, chovejme se tady ohleduplně.

 7. Pořadatel nenese zodpovědnost a nehradí případné škody na zdraví a majetku vzniklé v jakékoliv souvislosti se závodem.

 8. Startovní číslo je nepřenosné na jinou osobu.

 9. Startovné se v případě neúčasti nevrací, vráceno může být pouze na základě domluvy s pořadateli nebo po domluvě převedeno.

 10. součástí startovného je zapůjčení čipu na dobu závodu. Čip slouží k vyhodnocení výsledku a musí být po dojezdu vrácen. Při nevrácení / ztrátě bude požadován poplatek 1000Kč (stejnou částku platí organizátor dodavateli časomíry).

 11. Veškeré fotky i video záběry pořízené pořadatelem během závodu mohou být pořadatelem použity k vlastní propagaci bez nároku na honorář.

 12. Pořadatel si vyhrazuje právo změn v propozicích závodu.

 13. Závod se koná za každého počasí.

 14. Vaše emailová adresa bude užita pro zasílání informativních zpráv o novinkách závodu a dalších akcí pořádaných pořadatelem, údaje budou užity na startovce a ve výsledcích - viz Souhlas se zpracováním osobních údajů

 15. Závodíme v duchu fair play. Nejde o mistrovství světa a dokončit spokojený a zdravý bez podvádění je cílem.

 16. Je zakázáno jezdit po dálnicích a silnicích 1.třídy (Českobrodská, Starokolínská) - vyznačeno v mapě.
 17. V průběhu závodu je zakázáno ukazovat mapu či skorekartu jiným dvojicím.

 18. Skorekarty se mohou odevzdávat do 3,5hodiny po odstartování poslední dvojice.

 19. Stanoviště se uzavírají po 3 hodinách od startu poslední dvojice.

 20. Při nedodržení těchto pravidel má pořadatel právo závodníka diskvalifikovat.

 

Závod je součástí ÚJEZD.net Seriálu tří závodů pro zdraví! Pokud se zúčastníte všech tří závodů, máte vysokou šanci vyhrát v závěrečné tombole hodnotné ceny.

 

Budeme se na vás těšit!

Organizační tým 3+

Generální partner
ujezd.net png.PNG